Bestyrelse - LOF Haslev

LOF Haslev

Viden i bevægelse

Bestyrelse i LOF.

Henning Ryberg

Formand

Marianne Jørgensen

Næstformand

Vibeke Deleurand

Kasserer
61708763

Lene Hebo Johansen

Lærerrepræsentant
60133563

Michael Hansen

Bestyrelsesmedlem
41785059

Steen Eistrup-Wisler

Bestyrelsessuppleant
21464120

Jens Thøsing Andersen

Sekretær
41415631

Charlotte Olsen

Bestyrelsessuppleant
20856048

Juliane Rosendahl

Valgt af VU

Dorte Nybjerg

Bestyrelsessuppleant
23886848